Slide1 Slide2 Slide3 Slide4
Designed by Joomla! Slider

Zakres działalności

Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej  UJCM


Koszty wykonywanych ekspertyz:


  1. Wystawione przez nas rachunki dotyczą wynagrodzenia pracy biegłych, a obowiązujące wytyczne, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.1975 (Dz. U. 46). Zgodnie z tym rozporządzeniem § 1 p. 1, 2 i 3 precyzuje wynagrodzenie biegłych, które powinno składać się z trzech pozycji:
    • wynagrodzenia biegłych za wykonaną pracę
    • koszty zużytych materiałów
    • innych kosztów niezbędnych do wydania opinii (zarządzenie nr 1/2005 Prorektora UJ CMds. Collegium Medicum z dn. 11.01.2005 w sprawie wysokości wydatków niezbędnych do wydawania przez Uczelnię opinii w postępowaniu sądowym)
  2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005.167.1398)


Ponadto informujemy, że tutejsza Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UJ CM przed przystąpieniem do opiniowania sporządza indywidualną, wstępną kalkulację uzależnioną od skomplikowania sprawy.


Uwaga: od dnia 1 stycznia 2011r. nasze usługi zostały opodatkowane stawką podstawową VAT wynoszącą 23%. Zgodnie z ust. 2a art. 10 dekretu z dnia 26 października 1950r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U.1950.49.445 z późń. zm.) "Wynagrodzenie biegłego, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu"

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.